KONTAKT

    Në Fier: Autostrada Fier-Lushnjë, km 7, Kolonjë

    Në Tiranë: Autostrada Tiranë-Durrës, km 1, Rruga Industriale, Pajtoni Business Center, kati I, Tiranë, Shqipëri

    +355698793946

    info@globalcatering.al