TUALETI

carezzagold_T5K
Produktet e linjës për pastrimin dhe higjienizimin e tualeteve zënë një vend të veçantë. Cleprin ju vjen në ndihme me një seri produktesh të specializuara për tualetet e shtëpive, bareve, restoranteve apo hoteleve tuaja. Produktet janë të përshtatshme për materialet e tualeteve, si porcelani, pllaka, qeramika etj. Këta detergjentë kanë funksion shpërbërës, gërryes, shkëlqyes, dezinfektues, largojnë aromat e pakëndshme, duke e lënë ambientin tuaj të pastër si kurrë më parë. Gjithashtu këtu përfshihen dhe produktet për pastrimin dhe larjen e duarve nëpërmjet dispenserve, në gjendje të lëngët ose shkume.
Produktet e tualetit janë: WC Cleaner, Klin bagno fresh, Kimoasan, Carezza show, Carezza gold.