LAVASTOVILJE

brillfinish_T5KT
Lavastoviljet kërkojnë një kujdes të veçantë për mirëmbajtjen e tyre. Për këtë arsye, Cleprin sjell një seri produktesh për larjen e pjatave, seteve të servisit, tavave me yndyrë të restoranteve etj., të cilat bëjnë të mundur larjen në mënyrë perfekte të enëve, por edhe i japin jetëgjatësi lavastoviljes suaj. Këta detergjentë janë të përshtatshëm për inoksin, qelqin, plastikën, aluminin etj. Përveç procesit të larjes, një element i rëndësishëm është dhe shkëlqimi i enëve, të cilin e bën të mundur Brill Finish.
Produktet për lavastovilje janë: Ipermatic E, Ipermatik All, Brill finish, Dis crost.