Furra

Gjithmonë përsosmëri në kuzhinë
Kërkimi, inovacioni dhe trajnimi janë “përbërësit” kryesorë të filozofisë Lainox. Një zgjedhje e qëndrueshme, që i ka mundësuar kompanisë që t’i kushtojë vëmendje maksimale kënaqësisë së klientëve, si edhe të mund të parashikojë nevojat e tij. Misioni i saj është Përsosmëria në kuzhinë, e cila përmbledh nxitjen e kompanisë për përmirësim dhe guximin për të ndërmarrë sfidat më të vështira të tregut.

Lainox mund të garantojë në mënyrë efektive që produktet e saj nuk janë vetëm mjete operative për gatimin ose ruajtjen e ushqimit, por janë pajisje të vërteta për përgatitjen e ushqimit. Thelbi i kuzhinës nga Lainox prezantohet përmes teknologjive të reja, duke i dhënë markës një identitet të fortë në risinë e teknologjisë.
Lainox vjen më pranë jush me këto nënprodukte:

Lainox Naboo
Alphatech
Oracle
Sapiens
Compact
Aroma
Neo
New grill
Multigrill

Për hollësi të mëtejshme vizitoni: www.lainox.it.